Krantenartikelen – Muziekkorps Sint Callistus aan de kop van Limburg (1988)

Krantenartikelen – Muziekkorps Sint Callistus aan de kop van Limburg (1988)

NEERBEEK – De musicoloog Joost Becker, die als recensent is verbonden aan het dagblad De Limburger, zei onlangs in de Maas- en Geleenbode dat – regionaal gezien – de allerbeste Limburgse fanfares uit de Westelijke Mijnstreek komen. Daarbij doelde hij onder meer op Muziekkorps Sint Callistus uit Neerbeek, dat in 1988 het gouden jubileum gaat vieren.

In de voorbije 49 jaar heeft Sint Callistus zich opgewerkt van een onbeduidende fanfare tot een topkorps dat op superieur niveau musiceert. Aan de vasthoudendheid van P. Eummelen, gesteund door pastoor Boshouwers, was het te danken dat op 22 juli 1938 de oprichting plaatsvond van fanfare Sint Callistus. Het korps werd genoemd naar de patroonheilige van de parochie Neerbeek. Voorzitter H. Stassen en Ch. Hallmans maakten de kersverse leden wegwijs op tweedehands muziekinstrumenten.

Nog geen twee jaar na de oprichting, op 5 mei 1940, werd op een concours te Charlois-Rotterdam niet alleen een le prijs maar tevens het hoogste aantal punten in de wacht gesleept; een in het oog springend succes voor een korps dat voor de eerste keer op concours gaat. Ook de directeursprijs ging naar Neerbeek, zodat het groot feest in het dorp was. Tijd om lang te feesten was er niet, want in dezelfde week brak de Tweede Wereldoorlog uit.

OORLOG
Toen de oorlog begon lagen de muziekinstrumenten van Sint Callistus in de school die als repetitielokaal diende. Tien instrumenten werden door de Duitsers ‘geleend’, waardoor de fanfare vleugellam werd. De activiteiten werden dan ook al gauw gestaakt. Onder voorzitterschap van F. Cleophas, die in 1946 de hamer overdroeg aan P. Cüsters, werd het korps in 1944 weer nieuw leven ingeblazen. Bij het 10-jarig bestaan werden uniformpetten en een drapeau aangeschaft.

In de jaren 50 en 60 werden weer successen op concoursen behaald: 1953 in Stein 1e prijs 3e afdeling; 1958 in Helden 1e prijs met promotie naar 2e afdeling; 1959 in Schinnen 1e prijs met promotie naar 1e afdeling; 1960 in Einighausen ie prijs met lof in de 1e afdeling; 1961 in Lottum 1e prijs met promotie naar afdeling uitmuntendheid. In 1964 en 1965 werden in Eijsden en Gulpen 1e prijzen in de afdeling uitmuntendheid behaald.

DRUMBAND
In verband met zijn benoeming tot directeur van de Muziekschool Weert werd M. Geelen in 1965 bij Sint Callistus uitgezwaaid. Gezien zijn hoge leeftijd nam ook voorzitter Cüsters afscheid om te worden opgevolgd door A. Hermans. In de jaren 60 werd het korps gedirigeerd door de musici Hoefnagels en Hoenen.
Een belangrijk jaar voor Sint Callistus was 1968, want toen werd de fanfare uitgebreid met een drumband, waarvan J. Welzen instructeur werd. Een ander belangrijk jaar was 1970, aangezien toen een instrumentencomité werd opgericht dat erin slaagde om vóór deelname aan het bondsconcours in Arcen het hele korps van nieuwe instrumenten te voorzien, waarbij tevens werd overgeschakeld van hoge naar lage stemming. Op die nieuwe instrumenten werd in Arcen een 1e prijs behaald, en dat gebeurde in 1974 ook in Mechelen. In 1973 vond de oprichting plaats van een commissie van bijstand, en in 1974 kreeg de fanfare een forse ruggensteun met de oprichting van een dames-supportersclub die wekelijks voor het korps in de weer is.

WIMPELS
Elke vereniging kent hoogte- en dieptepunten. Het jaar 1975 was voor Sint Callistus een absoluut dieptepunt. De fut was eruit. Een lichtpuntje was echter dat de drumband onder leiding van H. Croes in Ubachsberg op een concours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen een dikke 1e prijs won in de 3e afdeling.

Najaar 1975 werd Hein Boermans benoemd tot dirigent, en werd de fanfare tevens in nieuwe uniformen gestoken. Vanaf dat moment ging het weer begopwaarts.

Onder leiding van Boermans promoveerde de fanfare in Borgharen op een concours van de R.K. Bond van Muziekgezelschappen naar de ere-afdeling en werd het korps in 1977 tevens in Helmond landskampioen, zodat de felbegeerde blauwe wimpel aan de prijzenkast werd toegevoegd.

Dat gebeurde een jaar nadat A. Hermans na 10 jaar de voorzittershamer had overgedragen aan J.Keulers. Instructeur Croes werd in 1978 wegens overplaatsing opgevolgd door J. Falize. Falize zorgde ervoor dat de drumband in 1980 promoveerde naar de 2e afdeling, in 1982 volgde promotie naar de 2e divisie sectie A. In datzelfde jaar behaalde de drumband niet alleen het Limburgs maar ook het Nederlands kampioenschap. Dit resultaat krijgt nog méér reliëf als men weet dat de twee titels met slechts 13 muzikanten werden veroverd op niet geringe concurrenten.

GOUD
De fanfare nam in 1981 deel aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. De gang naar de ‘klankstad’ werd niet voor niets gemaakt, want Sint Callistus keerde terug met een gouden medaille. Deze was behaald via een 1e prijs met 303,5 punten tijdens de concertwedstrijden.

Door dit fraaie resultaat werd de fanfare uitgenodigd om in 1982 deel te nemen aan de nationale kampioenswedstrijden te Poeldijk. Met 308,5 punten volgde daar promotie naar de afdeling superieur, de hoogste klasse van de amateurblaasmuziek. In 1982 volgde L. Clemens voorzitter Keulers als praeses op.

De successen bleven ook de afgelopen vijf jaar niet uit. Een greep uit de prestatie: de drumband promoveert in Einighausen naar de 1e divisie en wordt Limburgs kampioen in Heerlen waarna in 1983 te Wouw de landstitel volgt; de fanfare behaalt in 1985 te Vlodrop in de afdeling superieur een 1e prijs; het korps maakt twee succesvolle concertreizen naar Oostenrijk; jonge muzikanten behalen de ene na de andere 1e prijs op solistenconcoursen. Kortom: Muziekkorps Sint Callistus uit Neerbeek is een parel aan de kroon van de Limburgse harmonie- en fanfarewereld.

Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek