Gelukkig? nieuwjaar!

Gelukkig? nieuwjaar!

Heel erg bedankt!

In Oktober hebben drie verschillende acties plaatsgevonden waarmee u ons heeft kunnen steunen. We zijn erg blij dat u zelf in deze tijden iets meer aan onze vereniging heeft kunnen geven tijdens de Donateursactie. Verder was de bijdrage die we hebben gekregen van de Rabo clubsupport actie bijna twee keer zo hoog dan vorige jaren. De deurmattenactie werd door heel Limburg gedeeld en ook hier zijn de resultaten positief.

Helaas weegt dit alles natuurlijk niet op teven de financiële verliezen van o.a. de wandeltocht en de rommelmarkt. We voelen ons toch weer erg gesteund en gaan vol enthousiasme dit jaar tegemoet. We hopen dat we dit niveau van steun mogen blijven ontvangen. Zo kunnen we ons nog meer inzetten voor muziekonderwijs en -uitvoering in Neerbeek!

Lockdown #2

Aan het eind van het vorige jaar zijn de bestuursleden met chocolareden van de gemeente op zak, langs gegaan bij veel leden en vrijwilligers. Een lockdown in deze periode heeft natuurlijk ontzettend veel impact op ieders leven. Bij Sommigen werd een kort vrolijk gesprek aan de deur gevoerd. Bij anderen is er wat meer tijd genomen om goed te kunnen praten.

Ook onze vereniging is het nieuwe jaar ingegaan met een nieuwe lockdown. Deze tweede lockdown zorgt er opnieuw voor dat we geen muziek samen kunnen maken én dat we elkaar al heel lang niet meer hebben kunnen zien. In de eerste week van januari heeft het bestuur de nieuwjaarstoespraak via een video naar leden verspreid. Zelfs die opname moest via Zoom gebeuren, want je mag geen twee mensen over de vloer krijgen.

Meer weken gingen voorbij en in plaats van een einde van de lockdown is er een verzwaring en zelfs uitzichteloosheid gekomen. We ook online nog geen andere activiteiten hebben geoganiseerd. Althans, tot eind januari. Toen was toch het moment aangebroken om met een deel van de leden bij elkaar te komen en te onderzoeken wat we kunnen en willen.

Naar aanleiding van de bijeenkomst is de dirigent vliegensvulg aan de slag gegaan met het concretiseren van de plannen. In overleg met het bestuur en de muziekcommissie is er nu een gevarieerd programma tot stand gekomen dat in twee vrijdagvonden gestest is geworden. Een deel van de leden bevalt dit goed. Zo kunnen we elkaar toch nog wekelijks zien en aan de slag kunnen met muziek, naast alleen oefenen. Er wordt nu zelfs onderzocht of daadwerkelijk tegelijk samen spelen (online) technisch mogelijk is.

Proactief blijven

Ook buiten de plannen voor repetities om, blijven we actief bezig. Aan het begin van het jaar is zoals gewoonlijk een jaarprogramma gemaakt en we blijven voorbereid op allerlei senario’s.

Leden worden nog steeds voorzien van een maandelijks nieuwsbrief waarin zo op de hoogte worden gehouden van deze ontwikkelingen en allerlei achtergrond werkzaamheden. Zo wordt er ook hard gewerkt om dit jaar weel een muzikaal traject op de basisschool plaats te laten vinden. We geven leden ook tips wat er wél nog allemaal te doen, lezen, kijken of luisteren valt in deze tijd. We zijn nu ook sinds kort aan het oefenen met digitale repetities. Er wordt geoefend (met microfoons op stil), theorie besproken, ritmiek geoefend en een leuke quiz gedaan. Erg spannend, gezellig en toch leerzaam!

Door elkaar te steunen komen we de lockdown door!

Meer informatie over sponsoring, lidmaatschap of wat dan ook? mail naar info@sint-callistus.nl of app/bel naar 0683500563

 


Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek