Receptie 75 jaar kerkdorp Neerbeek 2008

Op 4 oktober 2008 werd het 75 jarig bestaan van de Sint-Callistus parochie gevierd. Om 18.00 uur werd er een heilige mis opgedragen in samenwerking met de fanfare en het kerkoor, en aansluitend was er een receptie.

Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek