Callistuszondag 2012

Op zondag 14 oktober hebben we het jaarlijks feest van Sint Callistus gevierd.

Ons muziekkorps heeft de mis opgeluisterd, waarbij de lichtkoningin van Beek met haar hofdames aanwezig waren.
Na afloop van de mis hebben we de overleden leden herdacht op het kerkhof.

Tijdens de aansluitende koffietafel hebben we de jubilarissen (25 jaar bij ons korps), Lea Coenen en Marc Eyck in het zonnetje gezet.

Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek