Bölkes sjeete 2013 (1 van 2)

Zaterdag 28 september zijn we gaan “Bölkes sjeete” bij de schutterij Sint Urbanus te Maasniel. Deze gezellige middag is georganiseerd in kader van ons 75 jarig bestaan.
Koningin en Koning zijn geworden: Soedie Willems en Jos Coenen.
Bij de jeugd is Remco Dohmen tot jeugdkoning gekroond.

We danken de vrijwilligers van de schutterij voor het verzorgen van deze geweldige middag.

Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek