Acties Oktober

Acties Oktober

In de maand october vinden maar liefst 3 acties plaats waarmee u de vereniging kan ondersteunen. In dit bericht worden ze kort toegelicht en verwijzen we u door naar meer info.

Rabobank Clubsupport actie: Vanaf 5 oktober t/m 25 oktober kan door klanten van de Rabobank gestemd worden op 4 verenigingen. Het stemmen is volledig gratis. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, des te meer financiële ondersteuning deze krijgt. Als u op ons stemt ondersteund u het muziekonderwijs van Neerbeek, dus ga snel naar de website voor meer informatie!

Donateursactie:  Normaal vind onze collecteronde door het dorp aan het begin van het jaar plaats, maar dat ging door corona helaas niet door. Gelukkig hebben we nu alsnog de kans om dit te doen. De bijdragen van het dorp zijn essentieel voor de verscheidene zaken die onze vereniging organiseert. Denk aan muziekonderwijs op basisschool, verder muziekonderwijs, gratis optredens en evenementen in het dorp, muzikale invulling van verschillende missen en ga zo maar door. Corona was ook voor ons een klap in het gezicht, dus we hopen dat u ruim kan geven. U kunt het in de bus doen of over maken naar NL 34 RABO 01049 05816 tnv Muziekkorps St. Callistus.

Deurmattenactie: Dit jaar geen rommelmarkt of wandeltocht, dus we hebben iets compleet nieuws moeten verzinnen om inkomstenderving tegen de gaan: gepersonaliseerde deurmatten! Klik hier voor meer informtie en klik hier voor het online bestelformulier!


Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek